Thế giới siêu thực ngày và đêm

Nhiếp ảnh gia Mỹ Stephen Wilkes đã giới thiệu một bộ ảnh đầy mê hoặc cho thấy vẻ đẹp của sự chuyển đổi thời gian từ ngay sang đêm ở các thành phố nổi tiếng như  New York, Washington, Thượng Hải hay Jerusalem…

Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm Thế giới siêu thực ngày và đêm

Bình luận bài viết