Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả

Thiên nhiên là một bảng màu tuyệt đẹp đến vô tận. Những người mê chụp ảnh khai thác bảng màu ấy mỗi người mỗi cách độc đáo khác nhau.

Sự độc đáo ấy có khi chúng ta thấy hàng ngày, xung quanh, gần gũi đến bình thường lập đi lập lại … nhưng được ai đó tạo thành những khung ảnh tuyệt vời đến bất ngờ. Những bức ảnh về rau củ quả của nữ nhiếp ảnh gia Brittany Wright là một trong số đó. Cô là nữ nhiếp ảnh gia Mỹ, rất thích sắp xếp các loại rau quả theo màu sắc, mức độ chín, giai đoạn chế biến… rồi chụp thành những bức hình đầy sắc màu vui vẻ tự nhiên.

Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả Những bức ảnh đầy sắc màu tạo ra từ rau củ quả

Bình luận bài viết