Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác

Trong lịch sử, từ hàng ngàn năm trước con người đã bắt đầu có những can thiệp lâu dài vào cơ thể của mình. Các hình thức như xăm, xỏ khuyên hay xăm kiểu rạch nông da đã được áp dụng để thể hiện lòng trung thành với sắc tộc, để minh chứng một giai đoạn lịch sử, một lời cầu nguyện, hay đơn giản là một bức hình nghệ thuật.

Dưới đây là một số hình ảnh được chụp tại những sự kiện liên quan đến xăm hình, cấy dưới da, xỏ khuyên hay “biến đổi cơ thể” (hành xác) của những nghệ nhân và những người nổi tiếng trong giới. Có nhiều hình ảnh sẽ hơi ghê rợn, nếu thấy phản cảm các bạn có thể bỏ qua.

Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác Nghệ thuật xăm mình, đeo khuyên và hành xác

Bình luận bài viết