Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian

Là một người bình thường có lẽ chúng ta khó có được cơ hội nhìn ngắm Trái đất từ ngoài không gian, ít nhất là từ bây giờ cho đến hết cuộc đời.

Dù hiện tại đã có một số công ty cung cấp gói du lịch vào vũ trụ, nhưng nó cũng chỉ dành cho những người giàu có. Thôi thì đành xem qua ảnh và tưởng tượng vậy. Xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh chụp Trái đất từ ngoài không gian, chủ yếu là từ trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hy vọng trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ có thể thoả ước mơ khám phá vũ trụ bao la.

Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian Ngắm hình ảnh Trái đất từ ngoài không gian

Bình luận bài viết