Hình ảnh ô tô và cuộc sống

Xe ô tô là tiện ích, là nghệ thuật nhưng cũng là mối đe doạ. Nhiều người đã viết nhạc về chiếc xe của họ, đưa xe vào các bảo tàng, đua xe, và tạo nên những nét riêng để chiếc xe là của riêng họ. Nhưng có một sự thật mà chúng ta phải chấp nhận, khoảng 15% lượng khí thải CO2 là từ việc đốt các nhiên liệu hoá thạch của động cơ xe ô tô. Bộ ảnh sau đây sẽ cho chúng ta cái nhìn đa chiều về xe ô tô, và mối quan hệ cũng như sự lệ thuộc của con người lên phương tiện này.

Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống Hình ảnh ô tô và cuộc sống

Bình luận bài viết