Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới

Trong ngày Valentine, các đôi đang yêu sẽ tặng quà cho nhau và dành cho nhau những tình cảm thật đặc biệt. Các món quà thường là hoa hồng và sô-cô-la. Nguồn gốc của ngày lễ Valentine xuất phát từ châu Âu, tuy nhiên giờ đây nó đã lan ra rất rộng.

Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới Hình ảnh ngày lễ tình nhân 14/2 trên thế giới

Bình luận bài viết