Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015

Hà Thu đã từng  Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2014 sau đó  cô liên tục xuất hiện trong các hoạt động thời trang lớn nhỏ trong nước, tham gia trình diễn và xuất hiện tại các sự kiện.

Hiện tại, việc đề cử Hà Thu tham gia Miss Intercontinental 2015 đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép đồng ý. Và người đẹp đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 Hà Thu đại diện Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015

 

Bình luận bài viết